چکیده‌های رسیده، داوری شده و قبول شده برای ارائه شفاهی

همایش ملی پژوهش‌های ترجمه‌ای قرآن و عترت

 
 
پرداخت آنلاین هزینه شرکت در همایش