Registration fee TELLSI

 • پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس بین‌المللی افق‌های نو در مطالعات زبانی

 • 0 تومان
  • عضو تلسی  (اعضای محترم تلسی)
  • غیر عضو تلسی (اشخاصی که در تلسی عضو نمی‌باشند)
  • شرکت کنندگان آزاد بدون پرداخت هزینه می‌توانند در کنفرانس حضور داشته باشند ولی در صورت درخواست گواهی شرکت، پذیرایی ناهار و پکیج همایش، مجبور به ثبت‌نام و پرداخت هزینه می‌باشند.
  • نویسندگان مشترک مقالات هر کدام جداگانه و با مشخصات خود فرم پرداخت را تکمیل کرده و هزینه را پرداخت نمایند (برای هر کدام بسته کنفرانس و گواهی جداگانه ارائه خواهد شد)
  • ثبت‌نام با تاخیر (در صورت ثبت نام از ۱۰ آبان ماه به بعد مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد)