اسکان شرکت کنندگان در کنفرانس تلسی

به اطلاع کلیه استادان و دانشجویان محترم شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی افق‌های نو در مطالعات زبانی می‌رساند طبق هماهنگی انجام گرفته بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و هتل آپارتمان پاک تبریز، این عزیزان می‌توانند با شماره تلفن ۰۴۱۳۶۶۶۴۰۰۱ تماس گرفته و اسکان خود را رزرو نمایند. هزینه اسکان برای هر نفر ۶۵۰.۰۰۰ ریال […]

معیارها و شاخص‌های ارزیابی اعتبار کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

​با توجه به اهمیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور، اصلاحیه ماده 3 بخشنامه شماره 69593/73 مورخ 9/4/93، مبنی بر رعایت معیارها و شاخص‌های اعتبار کنفرانس به شرح زیر می‌باشد: