موارد مربوط به صدور گواهی تلسی

  • توجه!

    در صورتی که موفق به دریافت گواهی حضور در کنفرانس افق های نو در مطالعات زبانی (۲۸ - ۲۹ آبان / تبریز) نشده اید و یا ایرادی در عنوان مقاله یا اسم خود دارید فرم زیر را پر کنید. بعد از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • حتما کدپستی ۱۰ رقمی خود را بنویسید