TÖMER

برگزاری دوره های آموزشی ترکی استانبولی

این آزمون یکی از معروفترین و مهمترین آزمونهای ورودی دانشگاههای کشور ترکیه به زبان ترکی است، افرادی که قصد کار، تحصیل یا تابعیت کشور ترکیه را دارند. باید این مدرک را داشته باشند، که بر اساس نوع نیاز می توانند امتیاز های مختلفی  کسب کنند.

مدارک به دو نوع ارئه می شوند: یا بطور دیپلما یا سرتیفیکا

تومر دارای 6 سطح می باشد که کتاب های سه جلدی هیتیت تدریس می شوند.