دوره های آمادگی کنکور

دوره های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشدو دکتری ، در رشته های آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی به صورت حرفه ای و تضمینی برگزار خواهد شد که اساتید مجرب دانشگاهی این دوره ها را تدریس خواهند کرد و با توجه به زمینه یتخصی و آشنای کامل با سوالات  کنکور ، در کوتاه ترین زمان دانشجویان را برای شرکت در کنکور آماده خواهند کرد .

ساختار دوره: این دوره ها در دو بخش کار خواهد شد بخش تخصی که شامل دروس تخصصی است و بخش مربوط به زبان عمومی این دوره ها سه ماهه خواهد بود و هر هفته دو جلسه تشکیل خواهد شد.