Academic Writing

  Longman Academic Writing Series

دوره ی آموزشی و تقویتی مهارت نوشتار از مبتدی تا پیشرفته، به صورت ترمیک و فشرده

سری کتاب های نوشتاری لانگمن، دوره ی آموزشی رایتینگ ار مبتدی تا پیشرفته

یکی از مطرح ترین منابع آموزشی برای تقویت مهارت نوشتن به زبان انگلیسی است که از سوی انتشارات پیرسون تألیف شده است. این مجوعه در پنج سطح از سطوح مقدماتی تا پیشرفته مهارت های لازم برای پاسخ گویی به سوالات رایتینک زبان انگلیسی را ارائه می دهد. هر قسمت از آیتم های متنوعی تشکلیل شده است که می تواند، زبان آموز را به طور کامل در این مسیر همراهی سازد. هر درس شامل مدل های متنوعی در زمینه رایتینک آکادمیک می باشد و لذا می تواند، علاوه بر تقویت نوشتار همین طور برای زبان آموزان آزمون تافل و همچنین آیلتس آکادمیک نیز بسیار مناسب و عالی می باشد.