دوره های آموزشی و تقویتی مهارت های 4 گانه

Advanced Grammar, Academic Writing, Talk Show

 

 

 Advanced Grammar

دوره های گرامر پیشرفته در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرقته برگزار می شود ، که نسبت به سطح زبان آموز و ارزیابی ایشان ارائه خواهد شد، زبان آموزان می توانند با توافق با استاد درباره ی نحوه ی برگزاری جلسات نوع و نیاز دانشجو تعامل داشته باشند، مثلا دانشجویانی که برای دوره ی آیلتس نیاز به تقویت گرامر دارند می توانند جلسات پیشرفته را برگزار کنند، که شامل کتاب های ویژه ی خود خواهد بود. معمولا در طی 30 جلسه و هفته ای 2 جلسه می باشد، البته نسبت به توافق با استاد باز تعریف خواهد شد.

Talk Show

کلاسهای بحث آزاد برای تقویت و بهتر نمودن توان مکالمه افراد طرح ریزی شده اند. در این دوره به زبان آموز این امکان داده می شود تا با موضوعات جذاب و به روز آشنا شده و با به دست آوردن اطلاعاتی در این زمینه از دانش دست نخورده خود برای بیان عقاید و ایده های خود استفاده کند یادگیری مکالمه زبان در چنین فضایی بسیار آسانتر است. زیرا بسیاری از موانعی که برای زبان آموز در کلاسهای عادی ایجاد می شود برطرف شده و زبان آموز خود را در محیطی دوستانه و طبیعی می یابد که حس خجالت و شرمساری را کنار گذاشته و خود را جزئی از کلاس تصور می کند و شروع به صحبت می نماید.

بدیهی است که زبان آموز با شرکت در این دوره مهارتهای گفتاری  خود را افزایش داده و تلفظ و لهجه او به طور غیر مستقیم رو به پیشرفت خواهد بود.

 

Academic Writing

  Longman Academic Writing Series

دوره ی آموزشی و تقویتی مهارت نوشتار از مبتدی تا پیشرفته، به صورت ترمیک و فشرده

سری کتاب های نوشتاری لانگمن، دوره ی آموزشی رایتینگ ار مبتدی تا پیشرفته

یکی از مطرح ترین منابع آموزشی برای تقویت مهارت نوشتن به زبان انگلیسی است که از سوی انتشارات پیرسون تألیف شده است. این مجوعه در پنج سطح از سطوح مقدماتی تا پیشرفته مهارت های لازم برای پاسخ گویی به سوالات رایتینک زبان انگلیسی را ارائه می دهد. هر قسمت از آیتم های متنوعی تشکلیل شده است که می تواند، زبان آموز را به طور کامل در این مسیر همراهی سازد. هر درس شامل مدل های متنوعی در زمینه رایتینک آکادمیک می باشد و لذا می تواند، علاوه بر تقویت نوشتار همین طور برای زبان آموزان آزمون تافل و همچنین آیلتس آکادمیک نیز بسیار مناسب و عالی می باشد.