دوره ی آموزشی زبان فارسی ویژه ی دانشجویان خارجی

Farsça dil kursu

Persian Language Course

آموزش زبان فارسی ویژه (دانشجویان خارجی)

 دانشگا آزاد اسلامی با برگزاری دوره های منظم آموزش زبان فارسی و پذیرش دانشجویان خارجی برای رشته های مختلفی مثل دندان پزشکی و پزشکی…اقدام نموده است. این مرکز با ارائه دورههای آموزش زبان فارسی در تمامی سطوح، فرصتی برای یادگیری زبان فارسی برای دانشجویان خارجی متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد تبریز را فراهم کرده است

شرایط پذیرش:

نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل و تشکیل پرونده، رعایت معیار ها و ضوابط آموزشی، دانشجویی و انضباطی دانشگاه ،پس از فراهم آمدن شرایط مذکور، دانشگاه آزاد شرایط ورود و تحصیل شما را بطور کامل مهیا می سازد

دوره های آموزش زبان فارسی دانشگاه آزاد تبریز ویژه دانشجویان بین المللی با هدف ارتقاء مهارت های زبانی فارسی آموزان درسه دوره برگزار می شود

طول دوره آموزش زبان فارسی در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته به صورت یک ترم 16 هفته ای (320 ساعته کل دوره) در گروه های 15 تا 20 نفری ارائه می گردد. پس از گذراندن و اتمام موفقیت آمیز دوره، دانشجویان بین المللی برای تحصیل به زبان فارسی در رشته تخصصی مورد نظر آماده می شوند.

مینا یک مجموعه 4 جلدی است و هر جلد آن هشت درس دارد. درس‌های مینا ساختارِ مشابهی دارند و هم ‌زمان همه مهارت‌های زبانی را مورد توجّه قرار داده‌اند. محتوای هر درس، شامل دو مکالمه کاربردی، دو کارکرد ارتباطی، دو ساختِ دستوریِ مرتبط و دامنه حساب‌شده‌ای از واژه‌های مهم است. به‌علاوه، در هر درس، بخشی به مهارتِ خواندن اختصاص یافته و در همه تمرین‌ها به مهارتِ نوشتن نیز توجّه ‌شده‌است.

دوره آموزش زبان فارسی دانشگاه آزاد تبریز ویژه دانشجویان بین المللی با هدف ارتقاء مهارت های آموزش زبان فارسی  درسه دوره برگزار می شود:

برای ثبت نام به صفحه اول سایت مراجعه کنید.

WWW.lafl.ir