روسی

دوره های آموزش زبان روسی به صورت پیش فرض ارائه شده و بستگی به شرایط متقاضیان می تواند به صورت ترمیک و فشرده ارائه شوند،  که دوره ی فشرده ی آموزش “زبان روسی” به صورت فشرده و در 50 جلسه برای مهارت مکالمه در نظر گرفته شده است، شامل کتاب های مکالمه, تقویت مهارت شنیداری و گفتاری, تقویت نوشتن و خواندن و کتاب های دو زبانه روسی و فارسی , روسی و انگلیسی می باشند.   دوره های ترمیک که به صورت سطح بندی  می باشند با سری کتاب های متناسب با سطح شما برنامه ریزی شده اند، که در سه سطح:   مبتدی ، متوسطه، و پیشرفته می باشند.

کتاب های آموزش زبان روسی برای تمام سطوح:

1- Russian for Dummies

2- The New Penguin Russian Course:  A Complete Course for Russian

3- Russian Stage One: Live from Russia!  Beginners

4- ΓoЛoca: A Basic Course in Russian

5- Animation for Russian Conversation

6- On the Way

7-My Friends

8- Modern Russian Grammar: A Practical Guide

9- Russian Motion Verbs for Intermediate Students

10- Advanced Russian Through History

11- Reading Real Russian

12- Poetry Reader for Russian Learners