مترجمی شفاهی، ترجمه همزمان

این دوره مخصوص افرادی با سطح زبان انگلیسی پیشرفته می باشد.

  1. ترجمه پیاپی این نوع ترجمه بیشتر در جلسات و کنفرانس هایی صورت می پذیرد که خود مترجم هم در جمع حاضران حضور دارد. در این نوع ترجمه، سخنران جملات خود را با مکث ادا می کند و مترجم با یادداشت کلمات کلیدی، جملات را ترجمه می کند.

  2. ترجمه همزمان ترجمه همزمان در رویدادهایی صورت می گیرد که تعداد حاضران به صدها یا هزاران نفر می رسند و مترجم خود در کابین های شیشه ای عایق صوتی حضور دارد نه در جمع حضار، در این نوع ترجمه، مترجم از طریق گوشی سخنان را شنیده و همزمان ترجمه می کند و از طریق میکروفون مخصوص به گوش حضار می رسد. این نوع ترجمه سخت ترین نوع ترجمه شفاهی است که نیاز با مهارت و دانش بسیار بالایی دارد. زیرا مترجم به طور همزمان درگیر حواس پنج گانه است و بسیار انرژی بالایی مصرف می کند.

  3. مدت دوره 30 ساعت و هفته ای 2 جلسه