مهلت ارسال مقالات به پایان رسیده است.

همایش ملی پژوهشهای ترجمه ای قرآن و عترت
مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات و چکیده‌ها تا پایان مهر ماه 1398

محورهای همایش

محورهای همایش

1.چالش های ترجمه قرآن کریم در سطوح مختلف زبان شناختی (واژگانی، صرفی ، نحوی و بلاغی ) به زبانهای دیگر

 1. بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن کریم از نظر زبان شناسی و علوم دیگر
 2. رویکردهای بین رشته ای در ترجمه قرآن کریم و سایر متون دینی و مذهبی ( نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و …)
 3. روشها و مدلهای علمی نقد و ارزشیابی پیشرفته ترجمه قرآن کریم و متون دینی و مذهبی
 4. ترجمه اسامی خاص، آرایه های ادبی معنوی، آرایه های ادبی لفظی، واژگان چندمعنایی، و… در قرآن کریم و سایر متون دینی و مذهبی
 5. پارادایم های رایج ترجمه و ترجمه قرآن و متون مذهبی و دینی
 6. تفاوتهای ترجمه قرآن با متون ادبی ، دینی و مذهبی غیرقرآنی
 7. مضامین مشترک در ترجمه های قرآن و سایر کتب آسمانی
 8. بینامتنیت و مضامین بینامتنی درترجمه قرآن، کتب آسمانی و سایر متون دینی و مذهبی
 9. ترجمه ماشینی ، حافظه های ماشینی، هوش مصنوعی و بحث ترجمه قرآن و متون دینی و مذهبی
 10. بررسی ترجمه اصطلاحات قرآنی با تکیه بر ساختارهای زبانی آن

12.گرته برداری در ترجمه قرآن کریم

 1. بررسی تطور ترجمه قرآن کریم
 2. معادل یابی واژگانی، خلا واژگانی و مشکلات معادل سازی ترجمه ای برای کلمات قرآنی و متون دینی و مذهبی
 3. ترادف و هم معنایی در ترجمه قرآن کریم و متون دینی و مذهبی
 4. ترجمه پژوهی در قرآن کریم
 5. سایر موضوعات پژوهشی مرتبط در حوزه پژوهشهای ترجمه ای قرآن و عترت